Açık-Gizli Narsizm

Narsist kişiler kendini beğenen ve güvenen kişiler olarak gözükseler de kendilerini değersiz hissetme eğilimi içindedirler. Bazen ilk bakışta fark edilirler ancak, gizli olduğu durumlarda fark etmesi zordur.

Büyüklenmeci narsist: Kibirli, agresif ve bencildir. Diğerlerini kırmak ya da üzmek umurunda değildir. Empati yeteneği yoktur. Diğer insanların ona yardım etmek için, hizmet etmek için var olduğunu düşünür. Tüm dikkat ve ilgi onda olmalıdır. Yaptığı her şey harikadır. Kendini övmeyi çok sever ve bundan hiç çekinmez. Sürekli olarak sınırsız güzellik, zeka ve güç üzerine kafa yorarlar. Başkaları tarafından sürekli kıskanıldığını hissederler. Bekledikleri ilgiyi ve hayranlığı alamadığında benlik saygıları sarsılır, kırgınlık ve çökkünlük yaşarlar. Kendilerine ilgi göstermeyen, saygı duymayan herkesi küçümserler. Ondan daha fazla dikkat çeken biri olduğunda, çok rahatsız olur ve o kişiye karşı savaş açarlar. Dominantı olmadığı grubun içine girmez ve kendini huzursuz hissederler.

Değersizleştirici narsist: Diğer insanlar kötü, herkes cahil ve zararlıdır bu kişiler için. Sürekli eleştirecek ve öfkelenecek bir sebep bulurlar. İnsanları sevmemek genel huylarıdır. Örneğin; sevgisiz gözükmemek için; doğaya, hayvan sevgisine… aşırı atıfta bulunup “bende sevme yeteneği var ama insanlar buna değmiyor” mesajı verirler. Kendilerini izole ederler dış dünyadan. Kendilerine karşı olan sevgisizliğin dış dünyaya ve diğer insanlara yansıtılmış halidir bu. İletişime girdikleri insanlara direktif vermekten hoşlanırlar. Neyin nasıl yapılacağını en iyi onlar bilir. Karşısındakileri kendi istekleri ve amaçları için kullanmayı severler. Size kendinizi değersiz hissettirirler. Fazlaca eleştirirler. Yanlarında hata yapma ve eleştirilme korkusu yaşarsınız. Yapılan hatalara hiç töleransları yoktur. Eleştirilerinin altında kendi değersizlikleri ile yüzleşemeyip yaptıkları yansıtma vardır.

Gizli narsist: İlk bakışta fark edilen narsistler değillerdir. Pasif agresiftir. Kendini içten içe diğer insanlardan üstün görür fakat bunu göze sokmaz. Kendini övmez, fakat dolaylı yollardan karşısındaki kişiye kendisini övdürtür. Örneğin; sosyal yardım konusunda aktiftir ve bunu göstererek yaparak takdir toplamayı amaçlar. Dolaylı olarak övgü toplamak için yapılan bir yardımdır bu. Gizli narsistin bir kalkanı vardır, ve bunun arkasında ihtiyaçlarına kavuşur. Bu kalkan; bir grup, takım, kurum, bir kişi olabilir. Kendini ortaya koyup, yüceltip, dikkat çekmek yerine, bu kalkana dikkat çeker. Çalıştığı kurumla, takımıyla, hayran olduğu bir sanatçıyla, üye olduğu bir grupla… prim yapar. Genellikle çekingen ve içe dönüktür.

Eleştiriye karşı aşırı derecede hassastır ve kendisini eleştiren insanlar potansiyel düşmandır. Kendisini eleştirmeyenlere aşırı kibar yaklaşır, eleştirene ise savaş açar. Eleştiriye olan duyarlılıkları onları çok kırılgan yapar. Çok kırılgan olduğu için de insanlar yanlarında kendini rahat hissetmez. Kırmayayım telaşı içinde yanında doğal olamadığınız insanlar varsa, gizli bir narsist olma ihtimalini düşünmelisiniz. Abartılı kibarlığın, kırılganlığın, ve bağlı olunan grubun arkasına sığınmanın altında, kendini gizlemek vardır. Bu şekilde kimse kusurlarını göremez ve onu eleştiremez.

 

Bir cevap yazın